Rode Fort Delhi

rodefortdelhi2.jpg

Deze groep toeristen uit Rajestan wilden met Ideke, Simone en mij op de foto